En ny jord af Eckhart Tolles

Reference: 70037

En ny jord af Eckhart Tolles - Nuets muligheder og livets mening

Advarsel: Sidste varer på lager!

DKK 220.00 inkl. moms.

Mere info

En ny jord af Eckhart Tolles
En ny jord - Nuets muli
gheder og livets mening

I En ny jord kaster Eckhart Tolles sit skarpe blik på menneskehedens nuværende situation og beder os indtrængende om at se i øjnene, at verdens problemer har rod i vores identifikation med egoet og dets stolthed og magtbegærlighed, og at dette fører os længere og længere ud i den rablende og farlige sindssyge. Vi kan imidlertid ændre denne potentielt dystre fremtid ved at flytte vores fokus til nuet og acceptere øjeblikket, som det er – et bevidsthedsskift, der vil befri os fra fortidens snærende forestillinger og fremtidens grandiose drømme, og som er tilgængeligt for alle her og nu – uanset baggrund, socialt tilhørsforhold og alder.

Skiftet omfatter alle aspekter af tilværelsen. Tolle beskriver, hvordan vores nuværende ego-orienterede bevidsthed fungerer, kollektivt og individuelt, for derefter, i praktisk anvendelige termer, at indføre os i den ny bevidstheds kvaliteter, hvor utilfredshed, smerte og ligegyldighed erstattes af accept, glæde og entusiasme. 

En ny jord er nøglen til inspiration, vejledning og de dybe indsigter, der er Tolles kendetegn, og som vidner om en spirituel lærer, der lever i nuet.

»Der er tre ord, som udtrykker hemmeligheden bag kunsten at leve, hemmeligheden bag al succes og lykke: Ét med livet. At være ét med livet er at være ét med nuet. Så forstår du, at du ikke lever dit liv, men at dit liv lever dig. Livet er danseren, og du er dansen.«

Forfatter: Eckhart Tolles
Sider: 241