Numerologi

Numerologi er baseret på bogstavkombinationer og deres positive eller negative værdier

Dette produkt er ikke længere på lager

DKK 0.00 inkl. moms.

Mere info

Numerologi stammer fra det latinske ”numerus”, der betyder ”tal”, og det græske ”logi”.

Numerologi er viden om tal og en pseudovidenskab, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer og disses positive eller negative valør afgjort på grundlag af talberegninger.
 
Numerologien er forankret i vibrationer. Alt i universet udsender vibrationer, i numerologien arbejdes der med tal, og tallene omtales som en vibration. Ved at beregne tværsummen, når man frem til et enkelt eller to cifre, som herefter kan fortolkes på grundlag af en ældgammel tradition.
 
Princippet er eksempelvis kendt fra det hebraiske sprog, hvor talmystik er et vigtigt element i fortolkningen af teksterne.
Numerologi er baseret på bogstavkombinationer (ofte navne) og deres positive eller negative værdier, som afgøres på grundlag af talberegninger. I numerologiske systemer har de enkelte bogstaver i alfabetet ofte en specifik talværdi, men nogle gange har bestemte bogstavgrupper (f.eks. vokaler) samme værdi.
 
En af numerologiens grundlæggerne var den græske matematikker og astrolog Pythagoras (ca. 580 - 500 f.Kr.), der blandt andet opdagede de matematiske relationer mellem toner, herunder oktaven og intervallerne mellem de toner, som resulterer i harmoni.

Numerologi knyttede man tallene til planeter, og igen til sten og krystaller, for at styrke hver enkelte menneskes potentiale ved hjælp af krystaller og planeterne. Hvert tal fra 1 til 9 har sine egne specifikke egenskaber og Pythagoras’ beskrivelse af egenskaberne har stor indflydelse på nutidens numerologi.
 
Ifølge Pythagoras var ulige tal maskuline, aktive og kreative, og lige tal var feminine, passive og modtagelige.
I nutiden benyttes numerologien ofte som grundlag for navneændringer, for mennesker der frygter, at et bestemt navn har uheldig indflydelse.
Nogle bruger det som grundlag for en vurdering af, om personnavne – og dermed mennesker – passer sammen.
Det er også en måde hvorpå man bedre kan forstå verden.

Som supplement til de kvaliteter og egenskaber der tillægges nummerlogi numrene fra 1 til 9 har nogle af navnene dobbeltnumre, dvs. når summen af bogstavernes numerologi giver 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 eller 99. Disse kaldes master numre.

11: "Jeg er som dig". Forbindelsen mellem broderskab og søsterskab er forenet til at kunne afspejle dobbelttydigheden og den spirituelle forbindelse mellem alt der består og som nogen sinde har bestået og som vil bestå for evigt.

22: At kunne forene og virkeliggøre sig selv med det guddommelige, at se og erkende at alt eksistere og er til på grund af dette, Det parallelle univers er reflekteret og synonym med tallet 22.

33: Tålmodighed. Total magt over jordisk gods og alt der er fysisk tilstede. At kunne vide præcist hvornår det er "det rigtige tidspunkt" i enhver situation og at kunne slappe af i nuet og opleve en virkelig ro.

44: Energi og drivkraft. Virker som katalysator og forstærker den kraft der driver en frem. Gør forandring og forvandling målrettet og koncentreret for at forbedre ens jeg.

55: Strategi og teknisk kunnen. Giver forståelse for de begivenheder der indtræffer i tilværelsen, så de kan imødegås ,ed største omhyggelighed og give det bedste mulige resultat i situationen.

66: Orden og systematik. Forener den guddommelige orden i ens personlige liv med den måde på hvilken jorden og den himmelske verdensorden funktionerer.

77: Helhed. Kombinerer og sammensmelter de frie energier til udholdenhed. Forener dimensionerne til et samlet hele. Sammenføjer og fuldender det jordiske med det himmelske.

88: Ubegrænset bevidsthed. Øger den personlige viden og evnen til at kunne modtage meningsfyldte informationer og bruge disse i relevante situationer.  Står for sensibilitet og ægte medfølelse.

99: Tilpasning. Fremskynder og letter omvæltninger. Anviser og giver forståelse for den rette vej videre frem. Øger den fleksible bevidsthed og en sammensmeltning af fortid, nutid og fremtid giver en bedre forståelse for ændringerne.

Kilde: Wikipedia, Visdomsnettet og Stenguiden.