Guder og religiøse figurer

Guder og religiøse figurer  

Jomfru Maria er ifølge Det Nye Testamente og Koranen mor til Jesus. Jomfru Maria er den græske form af det aramæiske navn Mirjam, som hun delte med Moses' søster.
Ifølge kristendommen i Det Nye Testamente modtog den unge kvinde Mirjam/Maria af en engel budskabet om, at hun ved Helligånden skulle undfange en søn. 

Jomfru Maria er verdensmoderen, de fortabte børns beskytter og alle børns moder. Jomfru Maria er moder for alle, som har brug for en mor.

St. Judas er et andet navn for apostlen Thaddæus, der tog på lange missionsrejser og led martyrdøden i Armenien. Ifølge kirkehistorikeren Euseb, som levede 260-340, tog Thaddæus på lange missionsrejser og vendte i år 62 tilbage til Jerusalem, hvor han var med til at vælge sin bror Simeon til biskop over Jerusalem.  

Han siges at have lidt martyrdøden for sin tros skyld i Armenien. Navnet Kristus er en dansk gengivelse af det græske ord khristós, der igen er det græske ord for det hebraiske hammasía (messias).

Kristus bruges i Det nye Testamente som navn eller titel for Jesus af Nazareth. Kristus betyder egentlig "den salvede" og anvendes i Det gamle Testamente om konger og præster. I århundrederne op imod år 0 fik ordet en mere snæver betydning. "Den salvede" blev således betegnelsen for en fremtidig frelserskikkelse, jøderne ventede ville komme. Jesus fik tilnavnet Kristus, fordi hans første tilhængere som var jøder, opfattede ham som netop den forløser-skikkelse, Det gamle Testamente havde lovet dem.

På siden finder du: Guder og religiøse figurer, nøgleringe, Glas Jesus ornamentKristus figur, Madonnafigurer, Isis figur, Kuan Yin figur, armbånd med religiøse motiver.

Products
There are 27 products.

Showing 1 - 12 of 27 items

Showing 1 - 12 of 27 items